Sun- and Windenergy

Er zijn een paar manieren om energie te krijgen van de twee gratis energiebronnen.

Als u meer wilt leren over andere warmteopwekkers, klik op een van de knoppen hieronder.

Odoo • Image and Text

Produceer warmte door zonne-energie

Met behulp van zonnecollectoren en (combi) ketels kunt u thuis zonlicht en warmte omzetten in duurzame energie. In Nederland is de kracht van de zon voldoende om zonneboilers en zonnepanelen te laten werken.

Zonnepanelen (met blauwe folie) op het dak zorgen voor elektriciteit. Je krijgt warm kraanwater via een zonneboiler en zwarte zonnecollectoren. Met een zonneboilercombinatie verwarm je je huis krijg je warm kraanwater.

Produceer warmte door wind-energie

The ''heat mill'' converts the kinetic energy of the blades directly into heat by generating friction in water. In its original form, the heat mill uses a so-called ''water brake''.
De 'warmtemolen' zet de kinetische energie van de bladen direct om in warmte door wrijving in water te genereren. In zijn oorspronkelijke vorm gebruikt de warmtemolen een zogenaamde 'waterrem'.

In wezen is een warmtemolen een door de wind aangedreven mixer (de waterrem) in een goed geïsoleerde opslagtank gevuld met water. Door de wrijving tussen de moleculen van het water wordt mechanische energie direct omgezet in thermische energie.
Het warme water kan vervolgens door het huis worden gepompt voor centrale verwarming en voor de productie van warm water.

Odoo • Text and Image